Psykolog Rigmor Elisabeth Felberg

Naturlig helse med TFT og Mindfulness

Timebestilling

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Timene kan enkelt bestilles via kontaktskjema nederst på hjemmesiden, via e-post, SMS eller telefon. Får du ikke svar på telefonhenvendelsen, blir du kontaktet i løpet av dagen.

Les mer ...

Åpningstider

Det er åpent for konsultasjoner alle dager fra 08 -17. Ønsker du kveldstime, påkommer det et tillegg på 200 kr pr time, men det er etter avtale mulighet for timer mellom kl 17 og 20 hver dag.

Priser fra 01.01.2021

Dette er et privat tilbud og kostnadene må dekkes i sin helhet. Det finnes forsikringsordninger gjennom jobb eller privat, hvor 10-12 konsultasjoner dekkes. Ønskes lavere kostnader, vil henvisning fra lege til BUP og DPS være et alternativ.

Les mer ...

Velkommen til samtale!

Velkommen

Enten du har mye å bære og har strevd lenge eller det er nye ting som har kommet på, enten dere er to som strever eller du er alene; kanskje du bare trenger å sortere tankene litt, få hjelp til å senke skuldrene og rydde opp i et slitsomt tankekaos?

Jeg har over 30 års erfaring som psykolog, med 25 år i det offentlige og over 5 år i egen praksis. Jeg nedtoner unødig lange utredninger og diagnostisk fokus, utover det som er nødvendig og hensiktsmessig i dialog med andre instanser. Jeg legger vekt på en relasjonsorientert tilnærming med åpenhet overfor berørte parter, der du ønsker det. Jeg legger vekt på hva du har opplevd og hvordan du har det fremfor «hva det feiler deg».

Her er det kortere ventetid og fleksible åpningstider. Ta gjerne kontakt for videre avklaring.

Rigmor Elisabeth Felberg

Spesialist i klinisk psykologi

Faglig bagrunn

Les mer ...

Behandling

Behandling

Bearbeidede traumer åpner opp for videre selvutvikling. Med stressreduserende teknikker, blir hjernen i stand til å tenke klarere og møte utfordringer på en mer hensiktsmessig måte.

Les mer ...

Kontorkonsultasjon

Mange opplever det mest hensiktsmessig med en ansikt- til -ansikt- samtale. Her legges det opp til samtaler med den hyppighet som passer best for deg. Mht koronapandemien, gjelder de til enhver tid oppdaterte nasjonale og lokale råd og påbud fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Les mer ...

Telefon- eller videokonsultasjon

For noen passer det best med telefonkonsultasjoner. Det er nå flere undersøkelser som peker i retning av at digital terapi gir like gode resultater som ansikt til ansikt-terapi.

Les mer ...

Tursamtaler

Ønsker du et alternativ til psykologsamtaler i vanlig kontorsetting? Ønsker du et sunnere tilbud med vekt på bevegelse og frisk luft? Det er et kjent fenomen at trening har gunstig effekt både på angst og depresjon.

Les mer ...

Kontaktskjema

I feltene under kan du skrive kort om hva du ønsker hjelp i forhold til, uten å oppgi sensitiv informasjon. Det er en målsetting å tilby time innen 14 dager etter du tar kontakt.

909 11 892
Stensvollveien 23, 3520 JEVNAKER
Orgnr 985 412 162

Personvern

Les mer ...